Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 10: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: aggelosdelta

Player Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:aggelosdelta
Φυλή:11888
Πόντοι:26,976,419
Χωριά:2,396
Μέσος όρος πόντων χωριών:11,259
Αλλαγές φυλών:28
Κατακτήσεις:2702 (+2632-70)
Ημέρα εγγραφής :28th May 2010
Καλύτερη κατάταξη:112th March 2011
Περισσότεροι βαθμοί:26,153,03822nd June 2012
Περισσότερα χωριά:2,39622nd June 2012
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:9. (242,774,525 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:3. (126,053,029 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:10. (116,721,496 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR89 GR88 GR87 GR84 GR83 GR81 GR79 GR78 GR76 GR74 GR73 GR62 GR52 GR48 GR47 GR46 GR41 GR38 GR37 GR35 GR27 GR25 GR20 GR18 GRP6
Player's past worlds: GR86 GR85 GR82 GR80 GR77 More
Θεάσεις προφίλ:9,436


2024-04-14 20:24:50 EEST

Privacy policy - Cookie options