Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 30: Conquer map

Επίπεδο μεγένθυσης:

Ποσοστό μεγένθυσης. Η κατώτατη τιμή είναι 100% (ανώτατη σμίκρυνση), η ανώτατη τιμή είναι 1000% (ανώτατη μεγένθυση).
Centre on:

When zoomed in over 100%, you can use this to change the x and y position the map is centered on.
Map Mode:

You can change the map mode to either show all ennoblements, or just the ones that you have defined markers for.
Σχάρα ηπείρων:

If the continent grid is enabled the map will include lines to show the boundries of continents on the map.
Time period:

Πόσες κατακτήσεις θα εμφανίζονται.
Ρυθμίσεις χάρτη
Επίπεδο μεγέθυνσης ?%
Centre on ?|
Λειτουργία Χάρτη ?
Χρώμα φόντου
Σχάρα ηπείρων ?
Χρονική περίοδος ?
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων και δεικτών
Δείκτες κατακτήσεων
Καινούργιος ιδιοκτήτης: Παλιός ιδιοκτήτης:
Νέος δείκτης


2024-04-14 20:50:13 EEST

Privacy policy - Cookie options