Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 56: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: Assassin Of Death

Player Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:Assassin Of Death
Φυλή:SOL
Πόντοι:4,611,517
Χωριά:389
Μέσος όρος πόντων χωριών:11,855
Αλλαγές φυλών:4
Κατακτήσεις:566 (+525-41)
Ημέρα εγγραφής :13th November 2018
Καλύτερη κατάταξη:404th July 2019
Περισσότεροι βαθμοί:4,620,19710th August 2019
Περισσότερα χωριά:38917th July 2019
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:5. (56,459,400 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:7. (24,632,551 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:4. (23,366,208 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR63 GR62 GR61 GR60 GR58 GR54 GR53 GR44 GR43 GR41 GR39 GR35 GR34 GR10 GRP2 GRP3 GRP4
Player's past worlds: GR59 GR57 GR55 GR52 GR51 More
Θεάσεις προφίλ:1,056


2020-01-24 00:40:37 EET

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1