Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 72: Map

Επίπεδο μεγένθυσης:

Ποσοστό μεγένθυσης. Η κατώτατη τιμή είναι 100% (ανώτατη σμίκρυνση), η ανώτατη τιμή είναι 1000% (ανώτατη μεγένθυση).
Centre on:

When zoomed in over 100%, you can use this to change the x and y position the map is centered on.
Εμφάνισε τα εγκαταλελειμένα:

Όταν αυτό είναι επιλεγμένο και "Δείκτες μόνο" δεν είναι επιλεγμένοι, τα εγκαταλελειμένα χωριά θα εμφανίζονται στον χάρτη σε γκρι..
Larger markers:

When checked any defined markers will be shown on the map in a larger size.
Επιλεγμένα μόνο:

By default, the map includes all villages in the world. Checking this option will allow you to set a custom background colour and hide all villages except those you mark.
Dull background:

When this option is enabled the base background and villages will be dulled. This adds emphasis to any markers.
Σχάρα ηπείρων:

If the continent grid is enabled the map will include lines to show the boundries of continents on the map.
Αριθμοί ηπείρων:

When this option enabled the map will include the continent numbers. Only works well at low zoom levels.
Αριθμοί ηπείρων:

Εμφάνισε ένα κύκλο όπου θα δείχνει πόσο μακριά μπορεί ένα χωριό να στείλει έναν αριστοκράτη.

Ρυθμίσεις χάρτη

Επίπεδο μεγέθυνσης ?%
Centre on ?|
Επιλεγμένα μόνο ?
Εμφάνισε τα εγκαταλελειμένα ?
Larger markers ?
Χρώμα φόντου
Dull background ?
Σχάρα ηπείρων ?
Αριθμοί ηπείρων ?
Δείξε την ανώτατη απόσταση διάνυσης αριστοκράτη ?|
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων και δεικτών

Δείκτες φυλών

Delete
Νέος δείκτης Import

Δείκτες παικτών

Delete
Νέος δείκτης Import

Δείκτες χωριών

X: Y: Delete
Νέος δείκτης Import
  

Please paste a list of tribe tags in the textbox below, seperated by new lines.

Please paste a list of player names in the textbox below, seperated by new lines.

Please paste a list of villages coordinates in the textbox below, seperated by new lines.2024-04-14 21:11:26 EEST

Privacy policy - Cookie options